decy co to jest
Co to znaczy DECY? Definicja DECY- (d) w złożeniach: dziesiąta część jednostki podstawowej. decybel.

Czy przydatne?

Definicja DECY

Definicja z ang. deci, z niem. Entschei.

Co to znaczy DECY DECY- (d) w złożeniach: dziesiąta część jednostki podstawowej.decybel dziesiąta część bela.decyma muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami wynosząca 10 stopni skali; por. prima.decymalny dziesiętny (na przykład układ, mechanizm; d-a waga).decyl dziesiąta część jakiejś wartości.Etym. - n.z łaciny decimalis 'dziesiąta część' (ze śrdw. ?Xac. 'dziesięcinny' od ?Xac. decima 'dziesięcina') i ?Xac. decimus 'dziesiąty' od decem '10'; zobacz bel

Czym jest DECY znaczenie w Znaczenie D .