Czy przydatne?

Co znaczy defensywa

Definicja z ang. defensive, z niem. defensive.

Tłumaczenie: defensywa obrona; akcja; taktyka obronna, obronny sposób walki (por. kunktator); pot. w Polsce 1918-39 - kontrwywiad.Etym. - śrdw.z łaciny defensivus 'obronny' z ?Xac. defendere 'odpierać; chronić; bronić'; zobacz de-; fendre 'uderzać, bić'; por. ofensywa

Czym jest defensywa znaczenie w Znaczenie D .