Czy pomogło?

Co znaczy defensywa

Tłumaczenie:   defensywa obrona; akcja; taktyka obronna, obronny sposób walki (por. kunktator); pot. w Polsce 1918-39 - kontrwywiad.   Etym. - śrdw.łac. defensivus 'obronny' z łac. defendere 'odpierać; chronić; bronić'; zob. de-; fendre 'uderzać, bić'; por. ofensywa.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Nizam Tłumaczenie   nizam tytuł władców Hajdarabadu (w prowincji Dekanu w Indiach), panujących od 1713 do 1950 r.   Etym. - hindi
  • Co znaczy Kairos Tłumaczenie   kairos (l.mn. kairoi) właściwy, decydujący moment, ulotna chwila nadająca się do rozstrzygającego działania.   Etym. -&
  • Co znaczy Greshama Tłumaczenie   Greshama [wym. greszäma] prawo (a. prawo Kopernika) - ekon. pieniądz lepszy (o większej zawartości kruszcu) wypierany jest z obiegu
  • Co znaczy Paratus utrumque in Tłumaczenie in utrumque paratus łac., przygotowany na obie możliwości; na wszelką ewentualność.   Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 61)
  • Co znaczy Kriuki Tłumaczenie   kriuki ros., znaki neumatyczne używane do zapisu śpiewów liturgicznych cerkwi prawosławnej (známiennyj rozspiéw) w XIII-XVII w

Co oznacza defensywa? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.