dekret co to jest
Co to znaczy dekret? Definicja dekret przepis prawny z mocą ustawy, wydany nie poprzez parlament.

Czy przydatne?

Definicja dekret

Definicja z ang. decree, z niem. Dekret.

Co to znaczy DEKRET dekret przepis prawny z mocą ustawy, wydany nie poprzez parlament; akt normatywny; zarządzenie organów władzy wykonawczej; rozporządzenie; hist. wyrok sądu (por. bulla, encyklika, motu proprio).dekretacja odręczna notatka na podaniu, korespondencji, zawierająca rezolucję, decyzję, sposób załatwienia kwestie.dekretować wydawać dekret; oznaczać sposób księgowania dokumentu; przen. decydować, postanawiać, bez dyskusji, zasięgnięcia recenzji.dekretalia, dekretały listy papieskie zawierające normatywne wyjaśnienia prawne odpowiadając na czyjeś zapytanie (od IV w.); zbiory takich listów (od V w.).Etym. - późn.z łaciny (epistola) '(decretalis 'list) rozporządzający' z ?Xac. decrētum 'decyzja, dekret' z decernere 'decydować, postanawiać'; zobacz de-; cernere 'przesiewać; rozeznać; rozsądzać; postanawiać'

Czym jest dekret znaczenie w Znaczenie D .