Co znaczy delit dinitie

Oceń przydatność:

Tłumaczenie: délit d'initié fr., ekon. nadużycie informacji; brezprawne wykorzystywanie dla zysku poufnych wiadomości (zwł. na temat mającej nastąpić zwyżki a. zniżki wartości papierów giełdowych), dostępnych dzięki uprawianemu zawodowi a. zajmowanemu stanowisku lub "przeciekom"; por. achats d'initié.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Res medias in Tłumaczenie in medias res łac., (przystąpienie od razu) do sedna sprawy, do rzeczy; por. ab ovo.   Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka
  • Co znaczy Prokura Tłumaczenie   prokura zastępstwo; pełnomocnictwo handl. a. bankowe o szerokim zakresie; por. per procura.   prokurent pełnomocnik handl. a
  • Co znaczy Coda Tłumaczenie coda [wym. koda] koda, końcowy, zwykle przyspieszający, fragment utworu muz. (np. w sonacie, tańcach), oparty na jego materiale tematycznym
  • Co znaczy Chalcedon Tłumaczenie   chalcedon minerał, skrytokrystaliczna zbita odmiana kwarcu (niektórych używa się jako kamieni półszlachetnych: agat, onyks

Co oznacza delit dinitie? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.