deranżować co to jest
Co to znaczy deranżować? Definicja deranżować przest. przeszkadzać, krępować, sprawiać zamieszanie.

Czy przydatne?

Definicja deranżować

Definicja z ang. inconvenience, z niem. Unannehmlichkeit.

Co to znaczy DERANŻOWAĆ deranżować przest. przeszkadzać, krępować, sprawiać zamieszanie.Etym. - fr. déranger 'wprowadzać nieład; rozstroić'; zobacz de-; ranger 'szykować; porządkować' od rang, zobacz aranżowanie

Czym jest deranżować znaczenie w Znaczenie D .