determinacja co to jest
Co to znaczy determinacja? Definicja determinacja stanowczość, zdecydowanie; przest. rezygnacja.

Czy przydatne?

Definicja determinacja

Definicja z ang. determination, z niem. Bestimmung.

Co to znaczy DETERMINACJA determinacja stanowczość, zdecydowanie; przest. rezygnacja; dawn. postanowienie, decyzja.determinować określać; wyznaczać.determinant wskaźnik, wyróżnik.determinizm filoz. pogląd, uznający zasadę prawidłowości, przyczynowego uwarunkowania wszelkich zjawisk (przyrody, rozwoju społeczeństw, ludzkiego działania), przyjmujący istnienie zależności pomiędzy nimi (por. indeterminizm; predeterminizm).Etym. - ?Xac. determinatio 'granica; koniec' od determinare 'wyznaczać; rozróżniać; wskazywć; rozstrzygać'; zobacz de-; terminare 'ograniczać' od terminus, zobacz termin

Czym jest determinacja znaczenie w Znaczenie D .