diafora co to jest
Co to znaczy diafora? Definicja diafora lit. figura retoryczna polegająca na powtarzaniu pewnej.

Czy przydatne?

Definicja diafora

Definicja z ang. diafora, z niem. diafora.

Co to znaczy DIAFORA diafora lit. figura retoryczna polegająca na powtarzaniu pewnej treści dla wzmocnienia wyrazistości wypowiedzi (na przykład "żałuję bardzo, bardzo"); lit. figura retor. polegająca na zestawieniu homonimów a. wyrazów podobnych, stwarzających rodzaj gry słów, kalamburu.diaforeza med. pocenie się.Etym. - gr. diaphorá 'odmienność; korzyść; spór, waśń'; diaphórēsis 'roznoszenie; rozprzestrzenianie'; zpb. dia-; -for(a)

Czym jest diafora znaczenie w Znaczenie D .