dialekt co to jest
Co to znaczy dialekt? Definicja dialekt narzecze, odmiana języka ogólnonarodowego właściwa ludności.

Czy przydatne?

Definicja dialekt

Definicja z ang. dialect, z niem. Dialekt.

Co to znaczy DIALEKT dialekt narzecze, odmiana języka ogólnonarodowego właściwa ludności jakiegoś regionu.dialektyzm zwrot, forma, słowo właściwy narzeczu, gwarze.dialektyka staroż. sztuka dyskutowania; zdolność dotarcia do prawdy poprzez ujawnianie sprzeczności w sądach przeciwnika (por. artes liberales); filoz. (heglowska) rozumowanie idące od danego definicje (teza) do jego przeciwieństwa (antyteza) i łączące oba w wyższą jedność (synteza); por. triada; (marksistowska) teoria o rozwoju zjawisk rzeczywistości, ich związku i wzajemnej zależności, tłumacząca postęp walką wewn. przeciwieństw, i oparta na niej sposób poznawania i przekształcania świata.dialektologia edukacja o dialektach.dialog rozmowa, zwł. dwu osób w utworze lit.; utwór lit. a. filoz. w formie rozmowy; por. monolog.Etym. - gr. diálogos 'rozmowa' i dialektikē 'dialektyka' z diálektos 'sposób mówienia' z p.p. od dialéregesthai 'rozmawiać, dyskutować'; zobacz dia-; légein, zobacz -log; log

Czym jest dialekt znaczenie w Znaczenie D .