dominium co to jest
Co to znaczy dominium? Definicja dominium członek (państwo) bryt. Wspólnoty Narodów; dawn. ogromna.

Czy przydatne?

Definicja dominium

Definicja z ang. dominion, z niem. Herrschaft.

Co to znaczy DOMINIUM dominium członek (państwo) bryt. Wspólnoty Narodów; dawn. ogromna posiadłość ziemska a. leśna należąca do króla a. możnych rodów; śrdw. feudalna własność podzielona, zawierająca prawo własności zwierzchniej (pana) i podległych (chłopa).Etym. - ?Xac. 'władanie (osobami i rzeczami sprawowane poprzez głowę domu); uczta' od dominus, zobacz dominacja

Czym jest dominium znaczenie w Znaczenie D .