Czy przydatne?

Co znaczy dryf

Definicja z ang. leeway, z niem. Drift.

Tłumaczenie: dryf znos, zbaczanie statku z wytkniętej drogi pod wpływem wiatru a. prądu; kąt pomiędzy kierunkiem kursu i kierunkiem dryfu.dryfować.Etym. - z angielskiego: drift 'jw.'

Czym jest dryf znaczenie w Znaczenie D .