Co znaczy dryf

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   dryf znos, zbaczanie statku z wytkniętej drogi pod wpływem wiatru a. prądu; kąt między kierunkiem kursu i kierunkiem dryfu.   dryfować.   Etym. - ang. drift 'jw.'

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Famusow Tłumaczenie   Famusow karierowicz-biurokrata schlebiający przełożonym, wyniosły i arogancki w stosunku do podwładnych, protegujący krewniaków
  • Co znaczy System quota Tłumaczenie quota system w USA - system limitów ograniczających liczbę imigrantów z pewnych krajów; (1963) w USA - system zmuszający do przyjęcia do
  • Co znaczy Parataksa Tłumaczenie   parataksa językozn. układ zdań złożonych współrzędnie; por. hipotaksa.   Etym. - zob. para-; taksja

Co oznacza dryf? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.