Czy przydatne?

Co znaczy dryf

Definicja z ang. leeway, z niem. Drift.

Tłumaczenie:   dryf znos, zbaczanie statku z wytkniętej drogi pod wpływem wiatru a. prądu; kąt pomiędzy kierunkiem kursu i kierunkiem dryfu.   dryfować.   Etym. - ang. drift 'jw.'

Czym jest dryf znaczenie w Słownik na D .