Czy pomogło?

Co znaczy dum spiro spero

Tłumaczenie: dum spiro, spero łac., póki oddycham, nie tracę nadziei; póki tchu, póty otuchy.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Liberalizm Tłumaczenie   liberalizm system poglądów burżuazji, powstałych w okresie jej walki z ustrojem feud., oparty na indywidualistycznej koncepcji
  • Co znaczy Bak Tłumaczenie   bak 1. szczelny zbiornik, zwł. paliwa silnikowego; pokład górny statku w części dziobowej (z urządzeniami kotwicznymi). 2. (zazw. w
  • Co znaczy Fik Tłumaczenie   FIK(O)- w złożeniach: wodorosty, glony, algi.   Etym. - gr. phýkos 'jw.; trawa morska; róż (czerwona szminka)'
  • Co znaczy Camping Tłumaczenie camping [wym. käm...] kemping, obozowisko, obozowanie turystyczne w namiotach a. domkach campingowych, kempingowych.   Etym. -&
  • Co znaczy Underground Tłumaczenie underground [wym. andergraund] kolej podziemna w Londynie; por. metro; "podziemie", kierunek amer. grup rockowych 60. lat XX w

Co oznacza dum spiro spero? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.