dysjunkcja co to jest
Co to znaczy dysjunkcja? Definicja dysjunkcja log. językozn. zdanie złożone z 2 zdań dzięki.

Czy przydatne?

Definicja dysjunkcja

Definicja z ang. disjunction, z niem. Trennung.

Co to znaczy DYSJUNKCJA dysjunkcja log. językozn. zdanie złożone z 2 zdań dzięki spójnika "lub" (w znaczeniu "zachodzi co najwyżej jedno z dwojga"); biol. przerwa pomiędzy geogr. obszarami występowania gatunków a. grup zwierząt albo roślin.Etym. - ?Xac. disiunctio 'rozdzielenie; niezgodność' od disiungere 'oddzielać; rozróżniać'; zobacz dys- 1; iungere, zobacz iunctim

Czym jest dysjunkcja znaczenie w Znaczenie D .