dyskryminacja co to jest
Co to znaczy dyskryminacja? Definicja dyskryminacja pozbawienie równouprawnienia, upośledzanie.

Czy przydatne?

Definicja dyskryminacja

Definicja z ang. discrimination, z niem. Unterscheidung.

Co to znaczy DYSKRYMINACJA dyskryminacja pozbawienie równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej ekipy ludzi z racji na ich pochodzenie a. przynależność klasową, narodową, rasową (por. segregacja), wyznaniową; w handlu międzynarodowym: przyznawanie jakiemuś krajowi mniejszych niż innym państwom przywilejów na własnym rynku.Etym. - późn.z łaciny discriminatio 'rozróżnieie; rozdzielanie' od discriminare '(roz)dzielić; rozróżniać; przeznaczać' od discrimen 'podział; rozróżnienie; decyzja' z discernere, zobacz dyskrecja

Czym jest dyskryminacja znaczenie w Znaczenie D .