dyspensa co to jest
Co to znaczy dyspensa? Definicja dyspensa zwolnienie od obowiązku stosowania określonego regulaminu.

Czy przydatne?

Definicja dyspensa

Definicja z ang. dispensation, z niem. Dispensation.

Co to znaczy DYSPENSA dyspensa zwolnienie od obowiązku stosowania określonego regulaminu kościelnego (dotyczącego na przykład przeszkód małżeńskich, złożonych ślubów, zachowania postu i tym podobne).Etym. - śrdw.z łaciny dispensare 'zwalniać; wybaczać; udzielać dyspensy' z późn.z łaciny 'udzielać, dawać' od ?Xac. 'wydzielać' z dispendere 'ważyć; rozważać'; zobacz dys- 1; stypendium

Czym jest dyspensa znaczenie w Znaczenie D .