Czy przydatne?

Co znaczy egoizm

Definicja z ang. selfishness, z niem. Selbstsucht.

Tłumaczenie:  egoizm samolubstwo; przesadna miłość własna, sobkostwo. egotysta. egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny. egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych własną osobą. Etym. - zobacz ego.

Czym jest egoizm znaczenie w Słownik na E .