Czy przydatne?

Co znaczy egoizm

Definicja z ang. selfishness, z niem. Selbstsucht.

Tłumaczenie:   egoizm samolubstwo; przesadna miłość własna, sobkostwo.   egotysta.   egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny.   egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych własną osobą.   Etym. - zobacz ego.

Czym jest egoizm znaczenie w Słownik na E .