Egoizm

Oceń przydatność:

     

  egoizm samolubstwo; przesadna miłość własna, sobkostwo.   egotysta.   egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny.   egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych własną osobą.   Etym. - zob. ego.

Podobne tłumaczenia na literę E

Wytłumaczenia:

  • on dit -> on dit fr., [wym. ą di] (tak) powiadają; podobno (tak jest); takie
  • celebrans ->  celebrans duchowny odprawiający nabożeństwo, prowadzący
  • homotetia ->  homotetia mat. jednokładność. homotetyczny mat
  • dysocjacja ->  dysocjacja fiz., chem. samorzutny rozpad cząsteczek: na jony

Co oznacza egoizm? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.