Czy przydatne?

Co znaczy egoizm

Definicja z ang. selfishness, z niem. Selbstsucht.

Tłumaczenie: egoizm samolubstwo; przesadna miłość swoja, sobkostwo.egotysta.egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny.egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych swoją osobą.Etym. - zobacz ego

Czym jest egoizm znaczenie w Znaczenie E .