Czy przydatne?

Co znaczy fermata

Definicja z ang. pause, z niem. Pause.

Tłumaczenie: fermata muz. korona, umieszczany nad nutą a. pauzą symbol, (w formie łuku z kropką w środku - przyp. red.), przedłużający jej trwanie na czas nieokreślony.Etym. - wł. 'przystanek; pauza; jw.' od fermare 'zatrzymywać; aresztować' z ?Xac. firmare, zobacz spółka

Czym jest fermata znaczenie w Znaczenie F .