Czy przydatne?

Co znaczy fermata

Definicja z ang. pause, z niem. Pause.

Tłumaczenie:  fermata muz. korona, umieszczany nad nutą a. pauzą symbol, (w formie łuku z kropką w środku - przyp. red.), przedłużający jej trwanie na okres nieokreślony. Etym. - wł. 'przystanek; pauza; jw.' od fermare 'zatrzymywać; aresztować' z łac. firmare, zobacz przedsiębiorstwo.

Czym jest fermata znaczenie w Słownik na F .