ferować wyrok co to jest
Co to znaczy ferować wyrok? Definicja ferować wyrok - wyrokować, orzekać, osądzać, sądzić; wydawać.

Czy przydatne?

Definicja ferować wyrok

Definicja z ang. ferować judgment, z niem. ferować Urteil.

Co to znaczy FEROWAĆ WYROK ferować wyrok - wyrokować, orzekać, osądzać, sądzić; wydawać werdykt(y).Etym. - ?Xac. ferre 'nieść; proponować (prawo, sankcję)'; por. ablacja; cyrkumferencja; deferens; delator; dyferencja; kalcyferol; kaloryfer; kolacjonować; konferansjer; legislacja; Lucyfer; preferans; proliferacja; superlatywy; transfer; translacja

Czym jest ferować wyrok znaczenie w Znaczenie F .