fonetyczny co to jest
Co to znaczy fonetyczny? Definicja fonetyczny odnoszący się do fonetyki; dźwiękowy, głoskowy.

Czy przydatne?

Definicja fonetyczny

Definicja z ang. phonetic, z niem. phonetisch.

Co to znaczy FONETYCZNY fonetyczny odnoszący się do fonetyki; dźwiękowy, głoskowy.foniczny głosowy, dźwiękowy, akustyczny.fonoteka archiwum nagrań (taśm, płyt) dźwiękowych; dyskoteka połączona z taśmoteką (zbiorem taśm magnetofonowych, filmowych, magnetowidowych, kasetek).fonologia językozn. edukacja o fonemach i związkach pomiędzy nimi, o systemie dźwiękowym języka.fonetyka dział językoznawstwa obejmujący badanie dźwięków mowy (głosek); wymowa, sposób wymawiania; mechanizm głoskowy, zasób głosek.foniatria med. leczenie złej wymowy i zaburzeń mowy.fonia ogół dźwięków przekazywanych poprzez głośnik telewizora; por. wizja.fonograf aparat do zapisywania i odtwarzania dźwięku (T. A. Edison, 1877 r.).Etym. - gr. phōnētikós 'w odniesieniu głosu' od phōnē, zobacz -fon-; -graf-; -iatria-; log-; -log; -teka

Czym jest fonetyczny znaczenie w Znaczenie F .