fundacja co to jest
Co to znaczy fundacja? Definicja fundacja organizacja, której fundamentem jest dorobek poświęcony.

Czy przydatne?

Definicja fundacja

Definicja z ang. foundation, z niem. Stiftung.

Co to znaczy FUNDACJA fundacja organizacja, której fundamentem jest dorobek poświęcony (poprzez fundatora, założyciela, donatora) na określony cel, zazw. naukowy, kulturalny, dobroczynny, religijny; ofiarowanie czego do użytku społecznego; nadanie, zapis.fundusz pieniądze; wyodrębnione środki pieniężne poświęcone na określony cel.fundum dawn. kluczowy folwark spośród kilku, będących własnością jednego obszarnika; grunt przy zamku.fundamentalizm zachowawczy ruch relig.; konserwatyzm relig. w islamie, cechujący się rygorystycznym przestrzeganiem stałych, szablonowych wartości i bezkrytycznym, a nieraz fanatycznym podporządkowywaniem się im.fundus video., teatr. prefabrykowane, standaryzowane przedmioty scenograficzne (okna, drzwi, schody, ściany i tym podobne).Etym. - ?Xac. fundatio 'założenie; fundament' od fundare 'umocnić; założyć fundament, utwierdzić' z fundus 'grunt (dno); grunt (pole, rola); posiadłość, dorobek'; por. latyfundium; plafon

Czym jest fundacja znaczenie w Znaczenie F .