Co znaczy gulardowa woda

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   gulardowa woda - roztwór zasadowego octanu ołowiu, używany dawn. zewnętrznie jako środek ściągający (np. do okładów).   Etym. - od nazwiska lekarza fr.: Thomas Goulard (1724-84).

Podobne tłumaczenia na literę G

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Morfeusz Tłumaczenie   Morfeusz sen; marzenie senne.   morfina związek organiczny, gł. alkaloid opium, środek przeciwbólowy, jako narkotyk używany
  • Co znaczy Splanchno Tłumaczenie   SPLANCHNO- w złożeniach: wnętrzności; trzewia.   Etym. - gr. splánchnōn 'jw.'
  • Co znaczy Chan Tłumaczenie   chan tur., dawny tytuł panującego, zwierzchnika prowincji, w różnych, gł. tur. i mong. krajach, zwł. w Azji śr.; część imienia

Co oznacza gulardowa woda? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.