Czy przydatne?

Co znaczy gulardowa woda

Definicja z ang. gulardowa water, z niem. gulardowa Wasser.

Tłumaczenie:   gulardowa woda - roztwór zasadowego octanu ołowiu, wykorzystywany dawn. zewnętrznie jako środek ściągający (na przykład do okładów).   Etym. - od nazwiska lekarza fr.: Thomas Goulard (1724-84).

Czym jest gulardowa woda znaczenie w Słownik na G .