Czy przydatne?

Co znaczy gulardowa woda

Definicja z ang. gulardowa water, z niem. gulardowa Wasser.

Tłumaczenie: gulardowa woda - roztwór zasadowego octanu ołowiu, stosowany dawn. zewnętrznie jako środek ściągający (na przykład do okładów).Etym. - od nazwiska lekarza fr.: Thomas Goulard (1724-84)

Czym jest gulardowa woda znaczenie w Znaczenie G .