kann nicht anders co to jest
Co to znaczy ich kann nicht anders? Definicja ich kann nicht anders nm., nie mogę odmiennie.

Czy przydatne?

Definicja ich kann nicht anders

Definicja z ang. their kann nicht anders, z niem. ihre can not anders.

Co to znaczy ICH KANN NICHT ANDERS ich kann nicht anders nm., nie mogę odmiennie (postąpić, uczynić).Etym. - (?) Marcin Luter w przemówieniu na sejmie wormackim 18 IV 1521

Czym jest ich kann nicht anders znaczenie w Znaczenie I .