impeachment co to jest
Co to znaczy impeachment? Definicja impeachment [wym. impi:czment] w prawie z angielskiego: i amer.

Czy przydatne?

Definicja impeachment

Definicja z ang. impeachment, z niem. Anklage.

Co to znaczy IMPEACHMENT impeachment [wym. impi:czment] w prawie z angielskiego: i amer. - postawienie poprzez parlament w stan oskarżenia wysokiego urzędnika władzy wykonawczej, na przykład ministra, (wice)prezydenta, za wykroczenia służbowe.Etym. - z angielskiego: 'oskarżenie; stan oskarżenia; pociągnięcie do odpowiedzialności; jw.' od śr.fr. empechement 'przeszkoda' z empecher 'przeszkadzać' z późn.z łaciny impedicare 'spętać'; zobacz in- 2; pedica 'pęta' od pes 'noga'

Czym jest impeachment znaczenie w Znaczenie I .