imperativus co to jest
Co to znaczy imperativus? Definicja imperativus ?Xac., (tryb) rozkazujący (czasownika). imperator.

Czy przydatne?

Definicja imperativus

Definicja z ang. imperativus, z niem. imperativus.

Co to znaczy IMPERATIVUS imperativus ?Xac., (tryb) rozkazujący (czasownika).imperator cesarz.imperatyw nakaz, reguła, norma moralna; (i. kategoryczny) wg Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie istotne prawo, którym należy się kierować, by przezwyciężyć egoizm i spełnić "powinność ogólnoludzką": "postępuj wg takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym"; por. kantyzm.Etym. - późn.z łaciny imperativus 'rozkazujący' i ?Xac. imperator 'wódz' od imperare 'rozkazywać; rządzić'; im- zobacz in- 2; parare, zobacz paramenty; por. imperializm

Czym jest imperativus znaczenie w Znaczenie I .