imperializm co to jest
Co to znaczy imperializm? Definicja imperializm najwyższe, monopolistyczne stadium kapitalizmu.

Czy przydatne?

Definicja imperializm

Definicja z ang. imperialism, z niem. Imperialismus.

Co to znaczy IMPERIALIZM imperializm najwyższe, monopolistyczne stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych), militaryzmie, dążeniu do ujarzmienia innych państw.imperium ogromne mocarstwo; cesarstwo; prawn. władza, zwierzchnictwo, moc wydawania zarządzeń i stosowania sankcji.imperiał w Rosji carskiej: złota 10-rublówka, od 1897 r. - 15-rublówka; dawn. wierzch dyliżansu pocztowego, omnibusu konnego z miejscami dla pasażerów.Etym. - ros. impieriáł 'imperiał' i fr. impérial 'cesarski; górka (omnibusu); bródka (napoleońska)' z późn.z łaciny imperialis 'cesarski' od ?Xac. imperium '(najwyższa) władza (Rzymu nad ludami podbitymi); cesarstwo (bizantyjskie)' z imperare, zobacz imperativus; por. empire

Czym jest imperializm znaczenie w Znaczenie I .