concreto co to jest
Co to znaczy in concreto? Definicja in concreto ?Xac., w określonej, danej sytuacji, w rzeczywistym.

Czy przydatne?

Definicja in concreto

Definicja z ang. in concreto, z niem. in concreto.

Co to znaczy IN CONCRETO in concreto ?Xac., w określonej, danej sytuacji, w rzeczywistym przypadku; por. in abstracto.in contumaciam ?Xac., (wyrok wydany zaocznie) wobec niestawienia się (pozwanego, oskarżonego).incredibile dictu ?Xac., nie do uwierzenia.in corpore ?Xac., wszyscy wspólnie, w komplecie; por. in gremio.in crudo ?Xac., w stanie surowym, pierwotnym.incroyable fr., nie do wiary; zdumiewający; zobacz Les Incroyables.incredibile visu ?Xac., niepodobna uwierzyć własnym oczom

Czym jest in concreto znaczenie w Znaczenie I .