inkwizycja co to jest
Co to znaczy inkwizycja? Definicja inkwizycja Kośc. rz.kat. organizacja powołana około 1215 r.

Czy przydatne?

Definicja inkwizycja

Definicja z ang. inquisition, z niem. Inquisition.

Co to znaczy INKWIZYCJA inkwizycja Kośc. rz.kat. organizacja powołana około 1215 r. poprzez papiestwo dla tępienia herezji, sprawowana gł. poprzez dominikanów, stosująca tortury i palenie skazanych na stosie (zobacz Sanctum Officium; auto da fé), w nie wszystkich państwach przetrwała do XIX w.inkwizytor członek sądu inkwizycji.Etym. - ?Xac. inquisitio 'badanie; dochodzenie' od inquirere 'badać'; zobacz in- 2; quarere, zobacz kwesta

Czym jest inkwizycja znaczenie w Znaczenie I .