Czy pomogło?

Co znaczy intelekt

Tłumaczenie:   intelekt umysł, rozum, inteligencja (w odróżnieniu od uczucia, woli, zmysłów), suma zdolności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka.   intelektualista człowiek pracujący (twórczo) w dziedzinie nauki a. sztuki; odznaczający się kulturą umysłową; oddający się studiom, rozważaniom, obszernym lekturom.   intelektualizm filoz., psychol. pogląd przypisujący intelektowi podstawowe a. wyłączne znaczenie w procesie poznawczym.   Etym. - łac. intellectualis 'umysłowy' od intellectus p.p. od intellegere 'wybierać; rozumieć; znać'; zob. inter-; legere, zob.legenda.

Podobne tłumaczenia na literę I

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Discontent our of winter the Tłumaczenie the winter of our discontent ang., zima naszej niełaski.   Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 1, 1)
  • Co znaczy Labry Tłumaczenie   labry her. ozdoba, obramowanie hełmu nad tarczą herbową i tarczy (tkanina, płaszcz, liść akantu).   Etym. - nm
  • Co znaczy Syndrom Tłumaczenie   syndrom med. obraz choroby, zespół charakterystycznych dla niej symptomów, objawów.   Etym. - gr. syndromē 'zbieganie
  • Co znaczy Ounce Tłumaczenie ounce ang., [wym. auns] zob. uncja
  • Co znaczy Lutet Tłumaczenie   lutet chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal ziem rzadkich; por. lantanowce.   Etym. - od łac. Lutetia

Co oznacza intelekt? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.