Czy pomogło?

Co znaczy intelekt

Tłumaczenie:   intelekt umysł, rozum, inteligencja (w odróżnieniu od uczucia, woli, zmysłów), suma zdolności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka.   intelektualista człowiek pracujący (twórczo) w dziedzinie nauki a. sztuki; odznaczający się kulturą umysłową; oddający się studiom, rozważaniom, obszernym lekturom.   intelektualizm filoz., psychol. pogląd przypisujący intelektowi podstawowe a. wyłączne znaczenie w procesie poznawczym.   Etym. - łac. intellectualis 'umysłowy' od intellectus p.p. od intellegere 'wybierać; rozumieć; znać'; zob. inter-; legere, zob.legenda.

Podobne tłumaczenia na literę I

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Liberalizm Tłumaczenie   liberalizm system poglądów burżuazji, powstałych w okresie jej walki z ustrojem feud., oparty na indywidualistycznej koncepcji
  • Co znaczy Bak Tłumaczenie   bak 1. szczelny zbiornik, zwł. paliwa silnikowego; pokład górny statku w części dziobowej (z urządzeniami kotwicznymi). 2. (zazw. w
  • Co znaczy Fik Tłumaczenie   FIK(O)- w złożeniach: wodorosty, glony, algi.   Etym. - gr. phýkos 'jw.; trawa morska; róż (czerwona szminka)'
  • Co znaczy Camping Tłumaczenie camping [wym. käm...] kemping, obozowisko, obozowanie turystyczne w namiotach a. domkach campingowych, kempingowych.   Etym. -&
  • Co znaczy Underground Tłumaczenie underground [wym. andergraund] kolej podziemna w Londynie; por. metro; "podziemie", kierunek amer. grup rockowych 60. lat XX w

Co oznacza intelekt? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.