Intelekt

Oceń przydatność:

     

  intelekt umysł, rozum, inteligencja (w odróżnieniu od uczucia, woli, zmysłów), suma zdolności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka.   intelektualista człowiek pracujący (twórczo) w dziedzinie nauki a. sztuki; odznaczający się kulturą umysłową; oddający się studiom, rozważaniom, obszernym lekturom.   intelektualizm filoz., psychol. pogląd przypisujący intelektowi podstawowe a. wyłączne znaczenie w procesie poznawczym.   Etym. - łac. intellectualis 'umysłowy' od intellectus p.p. od intellegere 'wybierać; rozumieć; znać'; zob. inter-; legere, zob.legenda.

Podobne tłumaczenia na literę I

Wytłumaczenia:

  • mitraizm ->  mitraizm wschodni kult misteryjny, łączący elementy mazdaizmu i
  • laszowanie ->  laszowanie lotn. odczepienie szybowca od ciągnącego go samolotu
  • adermina ->  adermina zob. pirydoksyna. Etym. - zob. a
  • Graeca fides -> Graeca fides łac., grecka wierność, tj. wiarołomność; por. fides

Co oznacza intelekt? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.