Czy przydatne?

Co znaczy intelekt

Definicja z ang. intellect, z niem. Intellekt.

Tłumaczenie:   intelekt umysł, rozum, inteligencja (w przeciwieństwie od uczucia, woli, zmysłów), suma zdolności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka.   intelektualista człowiek pracujący (twórczo) w zakresie nauki a. sztuki; odznaczający się kulturą umysłową; oddający się studiom, rozważaniom, obszernym lekturom.   intelektualizm filoz., psychol. pogląd przypisujący intelektowi podstawowe a. wyłączne znaczenie w procesie poznawczym.   Etym. - łac. intellectualis 'umysłowy' od intellectus p.p. od intellegere 'wybierać; rozumieć; znać'; zobacz inter-; legere, zobacz legenda.

Czym jest intelekt znaczenie w Słownik na I .