Intelekt

Oceń przydatność:

     

  intelekt umysł, rozum, inteligencja (w odróżnieniu od uczucia, woli, zmysłów), suma zdolności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka.   intelektualista człowiek pracujący (twórczo) w dziedzinie nauki a. sztuki; odznaczający się kulturą umysłową; oddający się studiom, rozważaniom, obszernym lekturom.   intelektualizm filoz., psychol. pogląd przypisujący intelektowi podstawowe a. wyłączne znaczenie w procesie poznawczym.   Etym. - łac. intellectualis 'umysłowy' od intellectus p.p. od intellegere 'wybierać; rozumieć; znać'; zob. inter-; legere, zob.legenda.

Podobne tłumaczenia na literę I

Wytłumaczenia:

  • eo ipso -> eo ipso łac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
  • trier ->  tryjer, trier, roln. maszyna do sortowania nasion (gł. zbóż) wg
  • maitre dhotel -> maître d'hôtel [wym. me:tr dotel] szef sali w restauracji. Etym

Co oznacza intelekt? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.