internalizacja co to jest
Co to znaczy internalizacja? Definicja internalizacja psychol. uwewnętrznienie, przyswajanie sobie.

Czy przydatne?

Definicja internalizacja

Definicja z ang. internalization, z niem. Verinnerlichung.

Co to znaczy INTERNALIZACJA internalizacja psychol. uwewnętrznienie, przyswajanie sobie, w momencie rozwoju, świadomie a. nieświadomie, norm, wartości, poglądów, zasad społ., zahamowań, motywów działania, wzorców kulturowych (rodziców, ekipy społ. i tym podobne), funkcjonujących późn. jako mechanizm indywidualny; por. introcepcja, introjekcja.Etym. - z angielskiego: internalization 'jw.' od internalize 'uwewnętrzniać; usubiektywniać' z ?Xac. internus (r.ż. interna) 'wewn.'; zobacz inter

Czym jest internalizacja znaczenie w Znaczenie I .