intuicja co to jest
Co to znaczy intuicja? Definicja intuicja wyczucie, przeczucie; akt a. mechanizm bezpośredniego.

Czy przydatne?

Definicja intuicja

Definicja z ang. intuition, z niem. Intuition.

Co to znaczy INTUICJA intuicja wyczucie, przeczucie; akt a. mechanizm bezpośredniego uzyskiwania wiedzy a. pewności w jakiejś sprawie bez rozumowania a. wnioskowania.intuicjonizm doktryna epistemologiczna uważająca intuicję za najwartościowsze źródło poznania.Etym. - późn.z łaciny intuitio 'wejrzenie' z ?Xac. intuitus p.p. od intueri 'wpatrywać się; kontemplować'; zobacz in- 2; tueri 'spoglądać'

Czym jest intuicja znaczenie w Znaczenie I .