izometria co to jest
Co to znaczy izometria? Definicja izometria geom. przekształcenie figury nie zmieniające wzajemnych.

Czy przydatne?

Definicja izometria

Definicja z ang. isometry, z niem. Isometrie.

Co to znaczy IZOMETRIA izometria geom. przekształcenie figury nie zmieniające wzajemnych odległości punktów figury, na przykład obrót.izotropia fiz. charakterystyczna właściwość ośrodka (gł. ciał niekrystalicznych) polegająca na wykazywaniu jednakowych własności fiz. we wszystkich kierunkach; por. anizotropia.izotermy linie na mapie pogody, łączące punkty o jednakowej temp. powietrza.izonomia równouprawnienie, równość wobec prawa.izomorficzny chem. równopostaciowy; mat. równokształtny.izostazja geol. stan równowagi mas w skorupie ziemskiej, którego zakłócenia wyrównywane są poprzez izostatyczne ruchy skorupy.izotopy atomy jakiegoś pierwiastka, których jądra różnią się liczbą neutronów.Etym. - zobacz izo-; -metr; -morf-; gr. isonomía 'jw.' od isónomos 'równouprawniony'; -stazja z gr. stásis 'stan(ie)' od histánai, zobacz statyczny; -term(o)-; -top; -trop

Czym jest izometria znaczenie w Znaczenie I .