Czy pomogło?

Co znaczy joker

Tłumaczenie:   joker [wym. ang. dżouke; pop. dżoker] dodatkowa karta w talii (z wizerunkiem błazna, trefnisia), stanowiąca w niektórych grach najwyższy atut a. zastępująca każdą dowolną kartę.   Etym. - ang. 'żartowniś; pop. facet, gość; jw.; prawn. kruczek, haczyk' od joke 'żart(ować)'.

Podobne tłumaczenia na literę J

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Aplauz Tłumaczenie   aplauz poklask, brawo; uznanie, aprobata.   Etym. - łac. applausus p.p. od applaudere 'bić; klaskać; pochwalać'; zob
  • Co znaczy Nemat Tłumaczenie   NEMAT(O)- w złożeniach: nić; zool. nicienie.   nematologia dział zoologii zajmujący się nicieniami.   Etym. - gr
  • Co znaczy Lakh Tłumaczenie   lākh hindi, sto tysięcy (rupii); wielka liczba
  • Co znaczy Habenda Tłumaczenie   habenda dawn. niewielka posiadłość, majętność; mienie, fortunka, dobytek.   Etym. - łac. 'rzeczy, które trzeba
  • Co znaczy Biurokracja Tłumaczenie   biurokracja ogół ludzi administrujących, zarządzających, organizujących pracę instytucji i urzędników; władza oderwana od mas

Co oznacza joker? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.