Co znaczy komiksy

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   komiksy seryjne, przygodowe a. humorystyczne opowiadania obrazkowe zaopatrzone w skąpy tekst (dialog i niekiedy krótki komentarz), zamieszczane w gazetach amer. (i in.), a także wydawane w broszurach; por. Biblia pauperum.   Etym. - ang. comic strips od comic 'komiczny; komediowy; komiksowy' z gr. kōmikós 'komediowy' od kōmos, zob. komedia; ang. strip 'pasek; taśma; pasmo'.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Chaparajos Tłumaczenie chaparajos, chaparejos [wym. meks.hiszp. cza:para:chos; amer. ang. szäperejous] skórzane a. kożuszkowe spodnie kombinezonowe, często z
  • Co znaczy Nubibus in Tłumaczenie in nubibus łac., dosł. 'w obłokach'; mgliście, niepewnie; mglisty, niepewny, problematyczny
  • Co znaczy Judasz Tłumaczenie   judasz zdrajca, sprzedawczyk; otwór w drzwiach celi, przez który strażnik może obserwować zachowanie się więźnia.   judaszowy

Co oznacza komiksy? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.