Komiksy

Oceń przydatność:

     

  komiksy seryjne, przygodowe a. humorystyczne opowiadania obrazkowe zaopatrzone w skąpy tekst (dialog i niekiedy krótki komentarz), zamieszczane w gazetach amer. (i in.), a także wydawane w broszurach; por. Biblia pauperum.   Etym. - ang. comic strips od comic 'komiczny; komediowy; komiksowy' z gr. kōmikós 'komediowy' od kōmos, zob. komedia; ang. strip 'pasek; taśma; pasmo'.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • berżera ->  berżera typ dużego, wyściełanego fotela z cofniętym (dla
  • inkomodować ->  inkomodować przest. sprawiać kłopot, niewygodę, przeszkadzać
  • żargon ->  żargon specjalna odmiana jęz. ogólnonarodowego, używana przez

Co oznacza komiksy? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.