Co znaczy komiksy

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   komiksy seryjne, przygodowe a. humorystyczne opowiadania obrazkowe zaopatrzone w skąpy tekst (dialog i niekiedy krótki komentarz), zamieszczane w gazetach amer. (i in.), a także wydawane w broszurach; por. Biblia pauperum.   Etym. - ang. comic strips od comic 'komiczny; komediowy; komiksowy' z gr. kōmikós 'komediowy' od kōmos, zob. komedia; ang. strip 'pasek; taśma; pasmo'.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Memoriam in Tłumaczenie in memoriam łac., ku pamięci, na pamiątkę. in minus łac., na niekorzyść; na zniżkę
  • Co znaczy Femme belle Tłumaczenie belle femme fr., [wym. bel fam] dosł. piękna kobieta; belfama, kobieta przystojna, dorodna, postawna, urodziwa, w rozkwicie kobiecości
  • Co znaczy Eundo crescit fama Tłumaczenie fama crescit eundo łac., pogłoska rośnie (roz)chodząc (się).   Etym. - parafr. z Wergiliusza (Eneida, 4, 175)
  • Co znaczy Sich an ding Tłumaczenie Ding an sich nm., rzecz (sama) w sobie (por. kantyzm; fenomen; noumen).   Etym. - w filoz. Kanta: byt zasadniczy bez względu
  • Co znaczy Loquitur Tłumaczenie loquitur łac., [wym. lokwitur] mówi; wskazówka sceniczna a. uwaga dla czytelnika, wprowadzająca imię (a. nazwisko) osoby mówiącej dany

Co oznacza komiksy? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.