Czy przydatne?

Co znaczy komiksy

Definicja z ang. comics, z niem. Comics.

Tłumaczenie:  komiksy seryjne, przygodowe a. humorystyczne opowiadania obrazkowe zaopatrzone w skąpy tekst (dialog i niekiedy krótki komentarz), zamieszczane w gazetach amer. (i in.), a również wydawane w broszurach; por. Biblia pauperum. Etym. - ang. comic strips od comic 'komiczny; komediowy; komiksowy' z gr. kōmikós 'komediowy' od kōmos, zobacz komedia; ang. strip 'pasek; taśma; pasmo'.

Czym jest komiksy znaczenie w Słownik na K .