lekcja co to jest
Co to znaczy lekcja? Definicja lekcja (zazw. 45-minutowy) odcinek zajęć szkolnych a. nauczania.

Czy przydatne?

Definicja lekcja

Definicja z ang. lesson, z niem. Lektion.

Co to znaczy LEKCJA lekcja (zazw. 45-minutowy) odcinek zajęć szkolnych a. nauczania prywatnego; (zwł. w l.mn.) materiał zadany uczniowi do odrobienia; epistoła, wyjątek z Biblii, czytany (a. śpiewany) we mszy a. brewiarzu; sposób odczytania tekstu w rękopisie; jeden z wariantów tekstu.lekcjonarz księga liturgiczna z lekcjami i ewangeliami na wszystkie dni roku kościelnego.Etym. - śrdw.z łaciny lectionarium od późn.z łaciny lectio 'odczytanie' z ?Xac. 'czytanie' od legere, zobacz legenda

Czym jest lekcja znaczenie w Znaczenie L .