leviticus co to jest
Co to znaczy Leviticus? Definicja Leviticus Księga Kapłańska, 3. księga biblijnego Pięcioksięgu.

Czy przydatne?

Definicja Leviticus

Definicja z ang. Leviticus, z niem. Leviticus.

Co to znaczy LEVITICUS Leviticus Księga Kapłańska, 3. księga biblijnego Pięcioksięgu; por. Genesis.Etym. - późn.z łaciny 'w odniesieniu Lewitów' z gr. Leuïtēs 'Lewita' z hebr. Lēwī '3. syn Jakuba, biblijny protoplasta Lewitów'

Czym jest Leviticus znaczenie w Znaczenie L .