licencja co to jest
Co to znaczy licencja? Definicja licencja (urzędowe) zezwolenie na wykonanie czynności a.

Czy przydatne?

Definicja licencja

Definicja z ang. license, z niem. Lizenz.

Co to znaczy LICENCJA licencja (urzędowe) zezwolenie na wykonanie czynności a. korzystanie z (u)praw(nień); odstępstwo od przyjętych prawideł, zwł. w zakresie sztuki, na przykład licencja poetycka (z łaciny licentia poetica).licencjat stopień i tytuł naukowy w nie wszystkich państwach, odpowiadający magisterium; posiadacz tego stopnia i tytułu.Etym. - śrdw.z łaciny licentiatus 'oswobodzony; wyzwolony' od licentiare 'zezwalać' z ?Xac. licentia 'wolność; swoboda' od licēre 'być dozwolonym; być na sprzedaż'; por. licytacja. Licentia poetica - z Seneki Mł. (Naturales quaestiones, 44, 1)

Czym jest licencja znaczenie w Znaczenie L .