Liturgia

Oceń przydatność:

     

  liturgia ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw i obrzędów relig.   liturgiczny obrzędowy, rytualny.   liturgika nauka o liturgii.   Etym. - późn.łac. liturgia 'odprawianie mszy' z gr. leitourgía 'służba publiczna, boża; świadczenia wobec państwa'; leit- z leōs, laós 'lud; naród'; -ourgia z érgon.

Podobne tłumaczenia na literę L

Wytłumaczenia:

  • ibidem ->  ibidem (w skr. ibid., ib.) łac., tamże
  • CHRON ->  -CHRON(O)- w złożeniach: czas. chronologiczny ułożony wg
  • cappa magna ->  cappa magna zob. kapa

Co oznacza liturgia? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.