Czy przydatne?

Co znaczy liturgia

Definicja z ang. liturgy, z niem. Liturgie.

Tłumaczenie:  liturgia ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw i obrzędów relig. liturgiczny obrzędowy, rytualny. liturgika nauka o liturgii. Etym. - późn.łac. liturgia 'odprawianie mszy' z gr. leitourgía 'służba publiczna, boża; świadczenia wobec państwa'; leit- z leōs, laós 'lud; naród'; -ourgia z érgon.

Czym jest liturgia znaczenie w Słownik na L .