Co znaczy liturgia

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   liturgia ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw i obrzędów relig.   liturgiczny obrzędowy, rytualny.   liturgika nauka o liturgii.   Etym. - późn.łac. liturgia 'odprawianie mszy' z gr. leitourgía 'służba publiczna, boża; świadczenia wobec państwa'; leit- z leōs, laós 'lud; naród'; -ourgia z érgon.

Podobne tłumaczenia na literę L

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Fajf Tłumaczenie   fajf zob. five o`clock (tea)
  • Co znaczy Rycynus Tłumaczenie   rycynus bot. rącznik, roślina, z której nasion otrzymuje się olej rycynowy, rycynę.   Etym. - łac. ricinus 'kleszcz (
  • Co znaczy Generis sui Tłumaczenie sui generis łac., swego rodzaju; w swoim (własnym) rodzaju; swoisty, osobliwy
  • Co znaczy Fide bona Tłumaczenie bona fide łac., w dobrej wierze, w uczciwych zamiarach; prawn. ważny, prawdziwy; szczery. bona fides łac., dobra wiara, uczciwe zamiary

Co oznacza liturgia? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.