Czy przydatne?

Co znaczy liturgia

Definicja z ang. liturgy, z niem. Liturgie.

Tłumaczenie: liturgia ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw i obrzędów relig.liturgiczny obrzędowy, rytualny.liturgika edukacja o liturgii.Etym. - późn.z łaciny liturgia 'odprawianie mszy' z gr. leitourgía 'służba publiczna, boża; świadczenia wobec państwa'; leit- z leōs, laós 'lud; naród'; -ourgia z érgon

Czym jest liturgia znaczenie w Znaczenie L .