Liturgia

Oceń przydatność:

     

  liturgia ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw i obrzędów relig.   liturgiczny obrzędowy, rytualny.   liturgika nauka o liturgii.   Etym. - późn.łac. liturgia 'odprawianie mszy' z gr. leitourgía 'służba publiczna, boża; świadczenia wobec państwa'; leit- z leōs, laós 'lud; naród'; -ourgia z érgon.

Podobne tłumaczenia na literę L

Wytłumaczenia:

  • eo ipso -> eo ipso łac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
  • trier ->  tryjer, trier, roln. maszyna do sortowania nasion (gł. zbóż) wg
  • maitre dhotel -> maître d'hôtel [wym. me:tr dotel] szef sali w restauracji. Etym

Co oznacza liturgia? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.