co to jest
Co to znaczy LOG? Definicja LOG-, LOGO- w złożeniach: wyraz; myśl; mowa; rozprawa. -LOGIA w.

Czy przydatne?

Definicja LOG

Definicja z ang. LOG, z niem. LOG.

Co to znaczy LOG LOG-, LOGO- w złożeniach: wyraz; myśl; mowa; rozprawa.-LOGIA w złożeniach: wypowiedź w słowie a. pisemnie; doktryna, teoria, edukacja; rozprawa, traktat.-LOG w złożeniach: (prze)mowa, dyskusja; uczony, specjalista.Etym. - gr. lógos 'mowa; wyraz; wypowiedź; informacja; opowieść; księga; rachunek; myśl; recenzja; dowód; wartość; relacja' i logia 'zestaw; kolekta' od légein 'zbierać; liczyć; mówić'; por. na przykład ana-; anto-; antropo-; apo-; dialekt; eklektyzm; ekloga; ekologia; epilog; katalog; mitologia; monolog; morfologia; prolegomena; prolog; sylogizm; tetra-; trylogia

Czym jest LOG znaczenie w Znaczenie L .