logia co to jest
Co to znaczy logia? Definicja logia zobacz -log. logocentryzm zainteresowanie prawdą.

Czy przydatne?

Definicja logia

Definicja z ang. logy, z niem. logie.

Co to znaczy LOGIA logia zobacz -log.logocentryzm zainteresowanie prawdą, racjonalnością, logiką i słowem, charakterystyczne dla zachodniej myśli filoz.logogryf zagadka literowa (na przykład anagram).logomachia (jałowy) spór o słowa.logopedia edukacja o przekazywaniu i odbiorze informacji słownej i o fonacji, zajmująca się problemami fonetyki, mowy dziecka, percepcji mowy, patologii mowy i głosu, nauczania głuchych, ortofonii i tym podobnelogorea słowotok, patologicznie nadmierna, regularnie bezładna, gadatliwość.logografowie w staroż. Atenach: mówcy piszący mowy dla klientów; najstarsi historycy gr. do czasów Herodota.logiczny pot. prawidłowo myślący; konsekwentny, sensowny, rozsądny, racjonalny, uzasadniony; w odniesieniu logiki, edukacji o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.logistyka przest. logika matematyczna; wojsk. edukacja planowania, ruchu i uzupełnień stanu osobowego i teoria i praktyka produkcji, dystrybucji i konserwacji materiałów, a również transportu i budowy urządzeń wojsk.logo- zobacz -log.logos staroż. filoz. gr. powszechna prawidłowość świata (Heraklit); użytek, rozum kosmiczny (u stoików); hipostaza rozumu bóstwa (u neoplatoników); wyraz, druga osoba boska, Syn Boży (teol. chrześc.); rozum (absolutny), umysł.Etym. - ?Xac. logica 'logika' z gr. logikós 'logiczny' od lógos, zobacz -log; z angielskiego: logistics 'logistyka' z gr. logistikós 'obliczeniowy; racjonalny' od logídzein 'obliczać' z lógos; -gryf od gr. gríphos 'trzcinowy kosz na ryby; zagadka'; zobacz -machia; (orto)pedia; -rrhea od gr. rheín, zobacz reo

Czym jest logia znaczenie w Znaczenie L .