loko co to jest
Co to znaczy LOKO? Definicja LOK(O)- w złożeniach: miejsce; z miejsca do miejsca. lokomocja pojazd.

Czy przydatne?

Definicja LOKO

Definicja z ang. LOKO, z niem. LOKO.

Co to znaczy LOKO LOK(O)- w złożeniach: miejsce; z miejsca do miejsca.lokomocja pojazd, środek transportu; transport; przest. ruch, zmiana miejsca.lokować umieszczać (zwł. pieniądze); zobacz lokata.loko zobacz loco.lokomobila przewoźny silnik parowy z kotłem i paleniskiem, slużący do napędu maszyn, na przykład rolniczych.Etym. - ?Xac. loco ablat. od locus 'miejsce' (por. lejtnant; lokalizacja; milieu); -mobila od mobilis, zobacz mobile; mocja

Czym jest LOKO znaczenie w Znaczenie L .