lokucja co to jest
Co to znaczy lokucja? Definicja lokucja wyrażenie, zwrot; sposób wyrażania się. Etym. - ?Xac.

Czy przydatne?

Definicja lokucja

Definicja z ang. locution, z niem. Ausdrucksweise.

Co to znaczy LOKUCJA lokucja wyrażenie, zwrot; sposób wyrażania się.Etym. - ?Xac. locutio 'mówienie; sposób mówienia' od loqui 'mówić'; por. elokwencja; interlokutor; kolokwium

Czym jest lokucja znaczenie w Znaczenie L .