narod biezmołwstwujet co to jest
Co to znaczy narod biezmołwstwujet? Definicja narod biezmołwstwujet ros., lud milczy (bezsilny w.

Czy przydatne?

Definicja narod biezmołwstwujet

Co to znaczy NAROD BIEZMOŁWSTWUJET narod biezmołwstwujet ros., lud milczy (bezsilny w obliczu bezprawia); również iron. o milczeniu świadków oburzających postępków; por. le silence des peuples...Etym. - tragedia Puszkina Borys Godunow (1831 roku) kończy się sceną, gdzie bojar Mosalski, jeden z morderców wdowy po Borysie i jego syna, ogłasza ludowi, Iż Maria Godunowa i jej syn otruli się; lud w przerażeniu milczy. "Czemu milczycie? Wołajcie: Niech żyje car Dymitr!" Lud milczy

Czym jest narod biezmołwstwujet znaczenie w Znaczenie N .