negacja co to jest
Co to znaczy negacja? Definicja negacja (za)przeczenie; antyteza. niekorzystny przeczący; odmowny.

Czy przydatne?

Definicja negacja

Definicja z ang. negation, z niem. Negation.

Co to znaczy NEGACJA negacja (za)przeczenie; antyteza.niekorzystny przeczący; odmowny; niekorzystny, negatywny; (rezultat badań) stwierdzający nieistnienie czegoś (na przykład dolegliwości); odwrotny.negatywizm psych. bierny opór wobec bodźców zewn. a. skłonność do opacznego reagowania na nie; postawa niechętna, przekorna wobec (wpływów) otoczenia.negaton fiz. elektron niekorzystny.negować (za)przeczyć.negatyw odwrócony względem osi pionowej i pod wzgl. wartości tonalnych (w fot. kolorowej; w kolorach dopełniających) obraz fot.; klisza, błona fot. z takim obrazem; por. pozytyw.negatywa przest. w głosowaniu: symbol niezgody, głos "przeciw" (czarna gałka); por. afirmatywa.negativa non sunt probanda ?Xac., prawn. nie można dowieść zaprzeczenia.Etym. - ?Xac. negatio 'przeczenie' i negativus 'przeczący; niekorzystny' od negare 'przeczyć'; por. abnegacja, renegat

Czym jest negacja znaczenie w Znaczenie N .