neur co to jest
Co to znaczy NEUR? Definicja NEUR-, NEURO- w złożeniach: nerw, tkanka nerwowa, nerwowy. neurologia.

Czy przydatne?

Definicja NEUR

Definicja z ang. NEUR, z niem. NEUR.

Co to znaczy NEUR NEUR-, NEURO- w złożeniach: nerw, tkanka nerwowa, nerwowy.neurologia med. edukacja o układzie nerwowym i jego zaburzeniach.neurastenia med. nerwica neurasteniczna, gdzie występują zaburzenia snu, niepokój, roztargnienie, drażliwość, zmęcznie, pesymizm, lęki i tym podobneneuroza med. nerwica.neuropatia med. nerwowość.neuroleptyki leki uspokajające, środki przeciw nerwicy.neuron komórka nerwowa wspólnie z wypustkami (dendrytami i neurytem).neuryt akson, włókno osiowe (nerwowe), wypustka komórki nerwowej.neuroplegiczne środki - med. leki wywołujące neuroplegię, regulowane hamowanie czynności autonomicznego układu nerwowego, użytkowane gł. w neurologii i psychiatrii.Etym. - gr. neúron 'ścięgno; cięciwa (łuku); nerw'; zobacz astenia; -logia; -pat(ia); -plegia

Czym jest NEUR znaczenie w Znaczenie N .