neutralizacja co to jest
Co to znaczy neutralizacja? Definicja neutralizacja chem. reakcja zobojętnienia pomiędzy kwasem i.

Czy przydatne?

Definicja neutralizacja

Co to znaczy NEUTRALIZACJA neutralizacja chem. reakcja zobojętnienia pomiędzy kwasem i zasadą, wskutek której powstaje odpowiednia sól i woda; traktatowe zobowiązanie się państwa do nieutrzymywania sił zbrojnych w danej strefie; uznanie w umowie międzynarodowej jakiegoś państwa za neutralne, bezstronne, nie biorące udziału w sojuszach, wojnach.neutrino fiz. trwała, neutralna cząstka elementarna o ładunku = 0, o masie mniejszej niż 1/10 masy elektronu.neutrum gram. rodzaj nijaki.Etym. - wł. neutrino 'jw.' z neutrone 'neutron' od ?Xac. neuter (neutra, neutrum) 'nijaki (-ka, -kie); ani ten, ani ów'; ne-, 'nie'; uter 'który, jaki (z dwóch)'

Czym jest neutralizacja znaczenie w Znaczenie N .