deal co to jest
Co to znaczy New Deal? Definicja New Deal [nju:di:l], "Nowy Ład", społ.-polit. program.

Czy przydatne?

Definicja New Deal

Definicja z ang. New Deal, z niem. New Deal.

Co to znaczy NEW DEAL New Deal [nju:di:l], "Nowy Ład", społ.-polit. program walki z ogromną depresją ekon. po kryzysie 1929-30 r., zapoczątkowany poprzez rząd USA w r. 1933 pod kierownictwem prezydenta F. D. Roosevelta (z przemówienia na Konwencji w Chicago 2 VII 1932).New Look [nju:luk] amer. ustalenie "nowej linii" w polityce, strategii, modzie (jak na przykład około r. 1947).Etym. - z angielskiego: 'jw.'; new 'nowy'; deal 'biznes; transakcja; rozdanie kart'; look 'spojrzenie; wygląd'

Czym jest New Deal znaczenie w Znaczenie N .