Czy przydatne?

Co znaczy nihil novi

Tłumaczenie: nihil novi ?Xac., (pot. konstytucja sejmu radomskiego z 1505 r. stwierdzająca, Iż władca bez zgody sejmu nie może stanowić) "nic nowego" (co aby godziło w prawa i interesy szlachty); por. nil novi

Czym jest nihil novi znaczenie w Znaczenie N .