guerre co to jest
Co to znaczy nom de guerre? Definicja nom de guerre fr., pseud., zwł. lit. (pierw. wojsk.); por.

Czy przydatne?

Definicja nom de guerre

Definicja z ang. nom de guerre, z niem. nom de guerre.

Co to znaczy NOM DE GUERRE nom de guerre fr., pseud., zwł. lit. (pierw. wojsk.); por. alias.nom de plume fr., pseud. lit. (dosł. pióra).nomen (atque) omen ?Xac., imię (i poza tym jeszcze) wróżba (z Plauta, Persa, 4, 4, 73), jest to w imieniu osoby objawia się jej charakter.nomenklatura nazewnictwo, mianownictwo; słownictwo, ogół nazw, zasób terminów w jakiejś dziedzinie; zakres kompetencji instancji partyjnej w relacji do stanowisk kierowniczych w instytucjach i urzędach.nomen patronymicum zobacz patronimikum.nomen nescio zobacz N. N.Etym. - ?Xac. nomenclatura 'nazywanie; rejestr' od nomenclator 'niewolnik, który pomaga kandydatowi na urząd, mówiąc mu nazwiska spotykanych wpływowych osób' z nomen 'imię'; -clat- od calare 'nazywać; wołać'; por. (an)nominacja; renoma

Czym jest nom de guerre znaczenie w Znaczenie N .