notacja co to jest
Co to znaczy notacja? Definicja notacja oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zestaw symboli; zapis.

Czy przydatne?

Definicja notacja

Definicja z ang. notation, z niem. Notation.

Co to znaczy NOTACJA notacja oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zestaw symboli; zapis utworu muz., pismo muz.nota linguae ?Xac., w szkołach jezuickich dawn. Polski - nagana za rozmowę po polsku zamiast po ?Xac.notariat urząd, zawód notariusza, urzędnika sporządzającego akty prawne, stwierdzającego zgodność odpisów, wierzytelność podpisów i tym podobnenotae Tironianae ?Xac., zobacz tachygrafia.Etym. - ?Xac. notatio 'ustalenie; uwaga; sprawdzenie' (od notare 'zaznaczać; zapisywać; zauważać') i notarius 'stenograf; sekretarz' od nota 'symbol; napis; piętno'; por. adnotacja; denotacja; banknot; notable

Czym jest notacja znaczenie w Znaczenie N .