true apothecary drugs quick co to jest
Co to znaczy o true apothecary thy drugs are quick? Definicja o true apothecary! thy drugs are.

Czy przydatne?

Definicja o true apothecary thy drugs are quick

Definicja z ang. about true apothecary thy drugs are quick, z niem. über wahre Apotheker deine Drogen sind schnell.

Co to znaczy O TRUE APOTHECARY THY DRUGS ARE QUICK o true apothecary! thy drugs are quick z angielskiego:, o dzielny aptekarzu, twój lek błyskawicznie działa!Etym. - z Szekspira (Romeo i Julia, 5, 3); Romeo o wypitej truciźnie

Czym jest o true apothecary thy drugs znaczenie w Znaczenie O .