obiekcja co to jest
Co to znaczy obiekcja? Definicja obiekcja zastrzeżenie, niepewność. obiektyw soczewka (a. zespół.

Czy przydatne?

Definicja obiekcja

Definicja z ang. objection, z niem. Einspruch.

Co to znaczy OBIEKCJA obiekcja zastrzeżenie, niepewność.obiektyw soczewka (a. zespół soczewek) w przyrządzie optycznym, zwrócona do obserwowanego (fotografowanego) przedmiotu; por. okular.przedmiot element, rzecz, temat, cel; budynek, nieruchomość, zespół budynków (i urządzeń) fabryki, instytucji i tym podobne; przest. gram. dopełnienie.obiektywny bezstronny, wolny od uprzedzeń; rzeczowy, odpowiadający rzeczywistości; istniejący z wyjątkiem czyjejkolwiek świadomości.obiektywizm bezstronność; postawa badawcza wolna od uprzedzeń; por. subiektywizm.Etym. - późn.z łaciny obiectio 'powściągnięcie; wyrzut, wymówka' z obiectus p.p. od obi(i)cere '(za)rzucać co komu; sprawiać; narażać; ob 'do, ku; przeciw'; iacere, zobacz iniekcja

Czym jest obiekcja znaczenie w Znaczenie O .